top of page

Helingcirkels

Ruimte voor intenties... ... heling vanuit verbinding...

  • 2 uur 30 minuten
  • Zie agenda
  • Zie agenda

Beschrijving van de dienst

In een helingcirkel is "de cirkel" het uitgangspunt ; iedereen heeft zijn inbreng in de inhoud van de sessie. Je kan in een kleine groep van een achttal mensen delen wat op dit moment bij jouw leeft, wat jou bezig houdt, waar je mee worstelt, waar je gelukkig mee bent,... Door het samen-zijn en samen-delen van verhalen en gevoelens, komen we tot een specifieke energie die we vertalen in een soundhealingsessie. "Soundhealing" is geen nieuw verschijnsel. Het is integendeel de draad opnieuw opnemen en teruggrijpen naar een handelswijze uit een ver verleden. Klankwerk laat zich niet vastleggen in voorgeprogrammeerde technieken. Vertrekken vanuit intuïtie is belangrijk. Klank is niet alleen dat wat je hoort, maar is ook een draaggolf van bewustzijn. Dit betekent dat het bewustzijnsniveau van hij die de klank maakt mee bepalend is voor het niveau waarop de ander geluid ontvangt. Het geluid geeft dus niet alleen frequenties aan, maar draagt ook nog informatie over ; DE INTENTIE. Uniek is dat klank in staat is de intentie zo te versterken dat zij een sterk helend karakter krijgt. Om die kracht bij te zetten, wordt een klanksessie opgezet. Klank is een draaggolf van intenties die heelt, ondersteunt, groei stimuleert. Na de klanksessie krijg je de kans je ervaring te delen. Helingcirkels zijn anders dan een klankconcert ; de groep is kleiner, de interactie is intenser. Van de deelnemers wordt bereidheid verwacht om in de groep te delen.


Contactgegevens

0473 63 58 15

klankcirkels@outlook.com

Molenstraat, Boezinge Ieper, België


bottom of page